Terug naar profiel

Projecten - DCB (Damian) Boer MSc

Promotie-onderzoek naar de wortelgroei van de aardappel onder zilte omstandigheden.
Werkzaamheden (onder andere):
- Phenotyperen van (variatie in) wortelgroei in zilte gronden van tientallen rassen
- Moleculair characteriseren welke 'pathways' belangrijk zijn voor zoutbestendige wortelgroei
- Creeëren van genetische markers voor aardappelveredeling
Het project valt onder een groter onderzoeksproject genaamd: "Getting to the roots of stress resilience of potato plants (NWO: TTP - H.I.P. Project)"

GeneSprout Initiative | Project om communicatie omtrent genetische modificatie binnen plantenwetenschappen te verbeteren, en de maatschappij en studenten meer te betrekken bij dialogen en beleid omtrent genetische modificatie.
https://www.genesproutinitiative.com/