ir. D (Daniel) de Jong

ir. D (Daniel) de Jong

Onderzoeker Innovatie & Transitie Processen

Sinds 2008 leven wereldwijd meer dan de helft van de mensen in steden, in Nederland meer dan 70 procent. Door de snelle verstedelijking is de wederkerige relatie die steden en hun inwoners hebben met het ommeland de afgelopen decennia flink veranderd.

In mijn visie is voor een duurzame stedelijke ontwikkeling een goede relatie tussen stad en ommeland essentieel. Ik werk hieraan binnen twee werkvelden:

Multifunctionele landbouw: Landbouw op het platteland die zich richt op het in verbinding brengen van voedselproductie met consumenten en burgers via diensten als recreatie, zorg etc.

Stadslandbouw: Voedsel als integraal onderdeel van een gezonde, welvarende en leefbare stad en ommelanden.

Daarnaast ben ik actief in de ondernemingsraad van de 'Plant Sciences Group van Wageningen UR' en in de WUR-Council (OR van Wageningen UR).