HH (Dirk) Oudes MSc

HH (Dirk) Oudes MSc

Externe medewerker, Promovendus

Dirk Oudes is een landschapsarchitect, PhD onderzoeker aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en Wageningen Universiteit en NRGlab associate, een onderzoekslaboratorium voor energietransitie. Zijn onderzoek richt zich op grootschalige landschapstransformaties in de energietransitie en de potentiele rol van ontwerp hierin. Hij werkt o.a. samen met ontwerpbureaus in Nederland en droeg bij aan de onderhandelingen van het Nationaal Klimaatakkoord in 2018. Hiervoor werkte hij bij diverse (ontwerp)bureaus aan ontwerpend onderzoek rondom grootschalige infrastructuur, klimaatadaptatie en energietransitie. Ook nam hij van 2012-2014 deel aan de Beroepservaringsperiode (nu PEP).