dr. EJ (Esther) Veen

dr. EJ (Esther) Veen

Universitair docent

Ik ben geinteresseerd in de hectiek van de stad, maar ook in het platteland en de voedselproductie die daar vaak plaatsvindt. In stadslandbouw komen het stedelijke en het rurale samen. Als socioloog vind ik het vooral interessant om uit te zoeken wat mensen beweegt, hoe zij hun keuzes maken, en hoe ze samen leven. Daarom heb ik in mijn promotieonderzoek een aantal buurtmoestuinen in Nederland bestudeerd. Ik onderzocht in hoeverre buurtmoestuinen tot sociale cohesie leiden. Ook bekeek ik in hoeverre we buurttuinen kunnen zien als uitingen van een nieuwe, alternatieve voedselbeweging. Mijn proefschrift is hier te vinden: http://edepot.wur.nl/345279.

Na het afronden van mijn promotie ben ik als docent gaan werken bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie. Ik geef hier vakken op het gebied van (de sociologie van) voedsel en gezondheid. 

Ten tijde van mijn promotieonderzoek was ik als onderzoeker werkzaam bij DLO. Daar hield ik mij ook, en op een breder vlak, bezig met stadslandbouw, en daarnaast met multifunctionele landbouw. Voor mij zijn dit twee kanten van dezelfde medaille; het gaat om het samenbrengen van stad en platteland. Enerzijds een vermaatschappelijking van de landbouw, anderzijds een hernieuwde interesse van de stedeling voor waar zijn of haar voedsel vandaan komt. Ik houd me nog steeds met deze thema's bezig, maar ik onderzoek nu ook de gezondheidseffecten van tuinieren - de mate waarin tuinieren kan helpen een gezonde levensstijl in de praktijk te brengen, en of het een effectieve manier is om lotgenotencontact te bevorderen. Ik ben ook erg geinteresseerd in het stedelijke voedsellandschap, en menselijke strategieën om de dagelijkse maaltijd te verzorgen.