ir. F (Fogelina) Cuperus

ir. F (Fogelina) Cuperus

Onderzoeker duurzame teeltsystemen - Agroecoloog, Promovendus

Als onderzoeker weerbare teeltsystemen en agroecoloog werk ik bij WUR instituut PAGV (landbouwkundig praktijkonderzoek). In mijn onderzoeksprojecten combineer ik kennis van landschapsanalyse en -functioneren (BSc Landschapsarchitectuur) met kennis van ecologie en agronomie (MSc Biologische Landbouw, Agroecologie). Samen met collega's in het team Bedrijfsysteem Onderzoek en vele stakeholders in de Nederlandse landbouwsector - ontwerp, analyseer en evalueer ik duurzame en weerbare teeltsystemen.

In mijn onderzoek focus ik op de effecten van gewasdiversiteit op biodiversiteit, bodemkwaliteit, gewasproductiviteit en efficiëntie. Dit resulteert in onderzoek en ontwikkelingsprojecten over eenjarige mengteelten (b.v. strokenteelt) en meerjarige mengteelten (agroforestry).

Contact: fogelina.cuperus@wur.nl