FJ (Frank) de Feijter MSc

FJ (Frank) de Feijter MSc

Externe medewerker, Promovendus

Frank de Feijter studeerde Sociale geografie en Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is promovendus bij Milieubeleid. Zijn sociaalwetenschappelijke onderzoek gaat over de interactie tussen bewoners en aanbieders bij trajecten van complexgewijze woningverduurzaming en grootschalige renovatie met energieprestatie verbeterende maatregelen. Aanleiding van dit onderzoek is dat 40-50% van de verwachte energiebesparing bij woningverduurzaming niet wordt gerealiseerd. Ook kan het energiegebruik tot 1 staat op 3 - 4 verschillen bij identieke woningen.

In het onderzoek brengt Frank en zijn team door met interviews en observaties de ervaringen van bewoners en hun alledaagse leefwereld in beeld bij verschillende renovatieprojecten in de Amsterdamse corporatiesector en in Mianyang en Beijing (China). In dit onderzoeksproject wil hij en zijn team meer leren over slimme manieren om in te spelen op bewoners(wensen) in het proces van participatie en inzicht in de mate waarin bewoners hun vernieuwde huis (en bijvoorbeeld vernieuwde installaties voor ventilatie, koeling en verwarming)  kunnen toe-eigenen. Vanwege de vervlechting van alledaags handelen van de mensen en de sociaal-institutionele structuur is gekozen voor de gedragspraktijken benadering als theoretisch uitgangspunt. Projectpartners zijn de Amsterdam institute for Metropolitan Solutions (AMS) en de Chinese Academie der Sociale Wetenschappen (CASS). Contact via frank.defeijter@wur.nl.

Klik hier voor meer Engelstalige informatie over het onderzoek.