Terug naar profiel

Projecten - FF (Geert) Hoekstra MSc

Ketenanalyse wild gevangen vis en aquacultuur, visverwerking en handel, handelsdata (import en export vis), Noordzee visserij, business model innovatie, verduurzaming, branding, circulaire economie.