dr.ir. GM (Geert) Aarts

dr.ir. GM (Geert) Aarts

Onderzoeker Zeezoogdieren
Als marien ecoloog, ben ik geïnteresseerd in het kwantificeren en begrijpen van de ruimtelijke verspreiding van zeezoogdieren. Binnen mijn postdoc (gefinancierd door NWO), bestudeer ik de verspreiding van gewone en grijze zeehonden en bruinvissen in de Noordzee, en probeer ik te kwantificeren wat het effect is van geluid op hun verspreiding.