ir. GFV (Geert) van der Peet

ir. GFV (Geert) van der Peet

Onderzoeker Veehouderij en omgeving

Geert van der Peet is Senior onderzoeker binnen Livestock Research. Hij werkt Wageningen breed. Als thematrekker 'duurzame veilige primaire productie' binnen de topsector Agri&Food en coördinator Beleidsondersteunend onderzoek Duurzame Veehouderij voor LNV.

Voorts is Geert van der Peet projectleider van met name publiek-private projecten van zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.