Terug naar profiel

Projecten - ir. GFV (Geert) van der Peet

thematrekker klimaat Topsectoren Agri&Food
BO themaleider Duurzame Veehouderij en Dierenwelzijn
Monitoring integraal duurzame stallen 
Projectleider bigvitaliteit
Projectleider Krulstaart