ing. GM (Gerben) Splinter

ing. GM (Gerben) Splinter

Onderzoeker Ondernemerschap

Gerben Splinter is als actie-onderzoeker actief op het thema Ondernemerschap voor Wageningen Economic Research. In interactie met tuinbouwbedrijfsleven onderzoekt hij onder andere de mogelijkheden voor (nieuwe) waardecreatie. Bestaansrecht (behouden) voor een prachtige Nederlandse sector ligt hier aan ten grondslag. Opgegroeid in tuinbouwregio Aalsmeer en nu al jaren woonachtig tegen het Westland aan zit tuinbouw in zijn DNA. De transitie van product- naar marktgericht prikkelt hem om bedrijven creatief te ondersteunen. Mede aan de hand van zelf ontwikkelde aanpakken.