dr.ir. M (Greet) Blom-Zandstra

dr.ir. M (Greet) Blom-Zandstra

Externe medewerker

Greet Blom werkt aan de ontwikkeling van teelt management strategieën voor gewassen die worden blootgesteld aan stress situaties zoals verzilting en droogte. Gebaseerd op de potentie van gewassen om zich aan te passen aan stress omstandigheden ontwikkelt ze samen met boeren innovatieve en duurzame teeltstrategieën. Daarbij introduceert ze geschikte gewassoorten en slimme bedrijfsmanagement tools teneinde een duurzaam en kosteneffectief landbouwsysteem te ontwikkelen. Ze leert boeren over de teelt van zout- en droogtetolerante gewassen en het gebruik van apparatuur voor monitoring en controle.

 

De belangrijkste actuele projecten zijn:

- Introductie van een ondergronds irrigatiesysteem in een aardappelteelt in de Algerijnse Sahara

- Ontwikkeling van een smartphone-applicatie voor bemesting en watergiften bij maïs en rijst in Myanmar

- Begeleiding van Nederlandse tulpenboeren bij het nemen van beslissingen over hun waterbeheer bij verzilting

- Ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen met zout- en droogtetolerante gewassen in Saoedi-Arabië