HGAM (Hermien) Miltenburg-Wolters

HGAM (Hermien) Miltenburg-Wolters

Relatiemarketeer en oudervoorlichter

-Opleidingen : Lesbevoegdheid Nederlands, lesbevoegdheid geschiedenis, sr. communicatie-adviseur.

-Ervaring: docent vo, hbo en wo div. instellingen, onderzoeker, teamleider, db. medezeggenschap

-Expertise: voorlichting aan ouders, relatiemanagement scholen; aanspreekpunt/coach decanen, mentoren.

-Nevenfuncties: Ambassadeur ouderbetrokkenheid landelijke decanenvereniging NVS-NVL en redacteur landelijke decanenvereniging VvSL.