Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. J (Hanneke) Nijland

Thesissupervisie & mentoring

Eerder:
Management of Change
Communication and Organisations

Vakken

YAS-11803 Animal Science in Society