dr.ir. H (Hein) Korevaar

dr.ir. H (Hein) Korevaar

Teamleider multifunctioneel landgebruik

Hein Korevaar studeerde veehouderij en natuurbeheer aan de universiteiten van Wageningen en Stellenbosch (Zuid-Afrika). Zijn werk is gericht op de relatie tussen landbouw, natuurbeheer en milieu. In 1986 promoveerde hij met het proefschrift "Productie en voederwaarde van gras bij gebruiks- en bemestingsbeperkingen voor natuurbeheer". Hij werkte voor meer dan 40 jaar op verschillende functies en instituten, voornamelijk als hoofd van de onderzoeksgroep, senior wetenschapper of programma leider op verschillende terreinen. Op dit moment is hij teamleider voor een groep van 15 ervaren onderzoekers die werken aan agro-biodiversiteit, land gebruik studies, voedselzekerheid, klimaatadaptatie, multifunctioneel landgebruik, soortenrijke graslanden en zorglandbouw. Hij is betrokken bij grote Europese onderzoeksprojecten over Melkveehouderij en Ecosysteemdiensten van blijvend grasland en doet experimenteel werk op regionaal en bedrijfsniveau.