Terug naar profiel

Projecten - I (Igor) Sirnik PhD MSc

Wageningen Solar Research Programme

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen zet de Nederlandse regering onder meer fors in op zonne-energie. Dit uit zich in een grote toename van zonneparken op met name landbouwgrond, veelal uitsluitend gericht het maximaliseren van de energieopbrengst. Wageningen University & Research (WUR) maakt zich sterk om daaraan ook de natuurinclusieve en maatschappelijke impact toe te voegen.

Daartoe is een programma ontwikkeld om deze zonneparken op een duurzame manier aan te leggen, met oog voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit, governance, biodiversiteit, bodemkwaliteit en inpassing van voedselproductie. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologische innovaties.

Dit Solar Research Programme beoogt een wetenschappelijke basis te leggen voor duurzame zonneparken die rendabel zijn voor economie, natuur en maatschappij. WUR werkt hiervoor samen met burgers, grondeigenaren, gewastelers, energie- en technologieleveranciers, overheden en maatschappelijke organisaties.