Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - IB (Imme) Benedict PhD

Ik coordineer het tweedejaars bachelor vak Meteorologie en Klimaat en het derdejaars optionele bachelorsvak Atmospheric Practical. Daarnaast geef ik een gast college in het Inleiding Atmosfeer vak, en assisteer ik bij het master vak Atmospheric Dynamics. Ik ben ook de contact persoon voor onderwijs gerelateerde vragen in het veld van meteorologie.

Vakken

MAQ-21806 Meteorology and Climate
MAQ-30306 Atmospheric Practical
MAQ-32806 Atmospheric Dynamics
MAQ-70724 MSc Internship Meteorology
MAQ-71224 MSc Internship Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-78324 MSc Research Practice Meteorology
MAQ-78424 MSc Research Practice Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-80836 MSc Thesis Meteorology
MAQ-81324 MSc Thesis Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-71324 MSc Internship Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-70824 MSc Internship Meteorology
MAQ-80824 MSc Thesis Meteorology
MAQ-81336 MSc Thesis Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-79424 MSc Research Practice Air Quality and Atmospheric Chemistry
MAQ-79324 MSc Research Practice Meteorology