dr. ID (Ingeborg) de Wolf

dr. ID (Ingeborg) de Wolf

Afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving

Opgeleid in de Milieugezondheidkunde en Bedrijfskunde en gepromoveerd bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht ben ik werkzaam op het snijvlak van de veehouderij en zijn omgeving in de breedste zin van het woord.

Binnen Wageningen Livestock Research geef ik leiding aan de afdeling Veehouderij & Omgeving (Livestock & Environment), waarbij een team van meer dan 50 onderzoekers, projectmanagers en projectondersteunende medewerkers onderzoek doet naar vraagstukken op het gebied van veehouderij in relatie tot milieu. Centraal vraagstuk hierbij is hoe de veehouderij in te richten gegeven veranderende klimaatomstandigheden en randvoorwaarden als broeikasgasemissie-neutraal, energie-neutraal, natuurinclusiviteit, circulariteit, maatschappelijk draagvlak en bedrijfseconomisch perspectief. Specialisten op de diverse domeinen werken samen met generalisten met een integrale kijk aan een antwoord op dit vraagstuk. Hiertoe werken wij samen met onderzoekers van andere onderzoeksterreinen binnen Wageningen University & Research en met externe partners in binnen- en buitenland.

Mijn eigen interesse ligt op het integraal benaderen van de vraagstukken waarvoor de veehouderij zich geplaatst ziet en de maatschappelijke dialoog hierover.