dr. IYM (Ingrid) Tulp

dr. IYM (Ingrid) Tulp

DLO Onderzoeker

In 1994 heb ik mijn studie biologie afgerond aan de Universiteit Groningen. Daarna heb ik bij een aantal adviesbureaus gewerkt en heb ik ondertussen promotie-onderzoek gedaan. In 2007 ben ik gepromoveerd op onderzoek aan broedbiologie van steltlopers in de Russische Arctis. Sinds 2002 werk ik bij IMARES, waar ik me bezig houdt met allerhande toegepaste marien-ecologische vragen die spelen in de kustgebieden, Voordelta en Waddenzee. Daarnaast begeleid ik een PhD in zijn promotietraject aan de migratie van Arctisch broedende zeevogels.