dr. IYM (Ingrid) Tulp

dr. IYM (Ingrid) Tulp

DLO Onderzoeker

Ik ben een gedreven onderzoeker met een brede interesse en achtergrond. Ik heb ruim 25 jaar ervaring met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek aan verschillende diergroepen in het mariene milieu. Tijdens mijn promotie heb ik onderzoek gedaan aan effecten van timing van het broedseizoen van steltlopers in de Russische Arctis in relatie tot klimaatverandering. Sinds 2002 werk ik bij Wageningen Marine Research, waar ik me bezig houd met allerhande toegepaste marien-ecologische vragen op het grensvlak van natuur en menselijk gebruik in de kustgebieden, delta en Waddenzee. Ook ben ik nog steeds betrokken bij onderzoek in de Arctis, onder andere middels een PhD project aan de migratie van Arctisch broedende zeevogels. Ik ben een gedreven onderzoeker en ervaren in het uitvoeren van beleidsgevoelig onderzoek en advisering. In de loop der tijd heb ik een uitgebreid netwerk in de Waddenzee en overige kustwateren opgebouwd en ik ben op de hoogte van relevante ontwikkelingen in deze gebieden. Binnen het programmaa Waddentools-Swimway vervul ik de rol van wetenschappelijk coordinator en begeleid ik een aantal PhDs in hun onderzoekstrajecten aan vis in de Waddenzee.