drs. J (Jakob) Asjes

drs. J (Jakob) Asjes

Manager Integratie

Ik ben lid van het management team (MT) van WMR en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het aansturen van de Themateams en de projectbewaking. Daarnaast geef ik leiding aan een deel van de onderzoekers binnen het instituut en draag ik bij aan de dagelijkse leiding van het instituut. Voor wat betreft het onderzoeksveld Wind op Zee ben ik het eerste aanspreekpunt binnen WMR. Verder valt het accountmanagement van Rijkswaterstaat onder mijn MT verantwoordelijkheid.