Terug naar profiel

Projecten - ing. J (Jarno) Gieteling

Plant Meat Matters: this project aims for a beef-like structured product

Het produceren van een nieuwe generatie vleesvervanger.

De productie van vlees heeft een grote impact op o.a. milieu, klimaat, dierenwelzijn, voedselschaarste en ontbossing. Daarom is het noodzakelijk de consumenten een alternatief te bieden welke vergelijkbaar is aan echt vlees of beter. De huidige alternatieven voor vlees zijn nog van onvoldoende kwaliteit om de echte vleeseter te overtuigen.