Terug naar profiel

Projecten - JIM (Jelle) Moree MSc MA

PhD-onderzoeker binnen EARTHWORK project (SGL)

Momenteel ben ik aangesteld als één van de twee promovendi binnen het (door NWO gefinancieerde) EARTHWORK project. Ik zal mij voornamelijk bezig houden met het dateren van aardwerken uit de kust- en rivierlandschappen van Nederland (e.g. dijken en woonheuvels/terpen). Vervolgens bestudeer ik hoe deze aardwerken mens-landschap interacties in het verleden, het heden en de toekomst beïnvloed(d)en. Voor meer informatie, zie het persbericht (1 oktober 2020) hieronder.

Project EARTHWORK verbindt verleden, heden en toekomst