dr.ir. JJM (Jeroen) de Klein

dr.ir. JJM (Jeroen) de Klein

Assistant Professor
Huidige onderzoek betreft nutriënten processen in oppervlaktewater en wetlands, eutrofiëring en uitstoot van broeikasgassen uit watersystemen. Daarnaast toegepaste waterkwaliteitsmodellen en integraal waterbeheer.