Terug naar profiel

Projecten - dr.ir. J (Johan) Bremmer

Benefits of Nature is een Stichting die begin 2015 is opgericht door verschillende vooraanstaande partners in de sierteeltketen met als doel om de woon- en leefomgeving van miljoenen mensen aantrekkelijker te maken met bloemen en planten die in een duurzame keten geproduceerd en verhandeld zijn. Het concept van Benefits of Nature steunt op twee pijlers. In de eerste plaats door de wens van de klant centraal te stellen en deze te betrekken bij innovatie in de keten. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van producten en grote retailers willen zich hiermee onderscheiden van concurrenten. In de tweede plaats is het concept vormgegeven volgens principes van de circulaire economie gericht op hergebruik van materialen. De doelstelling van dit project is:

  1. kennis te ontwikkelen waarmee de ecologische footprint gemeten kan worden op basis van de LCA (Life Cycle Analysis) methode van de productie en handel in de gehele sierteeltketen
  2. data te verzamelen over de duurzaamheidsprestatie van deelnemende bedrijven
  3. deelnemende bedrijven te voorzien van advies om duurzaamheidsprestaties te verbeteren
  4. generieke maatregelen

De PPS Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0 borduurt voort op de basis die in Market Intelligence Tuinbouw 2.0 gelegd is. Het dashboard wordt uitgebreid tot een portal waarop data, resultaten en MI tools te vinden zijn. Het doel van deze PPS is om op basis van relevantie marktinformatie bedrijven, ketens en sectoren in staat te stellen hun besluitvorming op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Het accent ligt op de ontwikkeling van tools voor en met de voedingstuinbouwketen.

De belangrijke tools zijn de Food Profiler App, waarmee near time consumptiegedrag gemeten wordt, de Global Detector, waarmee aan de hand van geografische maps op basis van meerdere indicatoren toekomstige productie- en afzetgebieden geïdentificeerd kunnen worden en forecasting tools, waarmee het effect van interventies in de markt voorspeld kunnen worden. Door toepassing van deze tools is het bedrijfsleven in staat om de unieke concurrentiepositie van Nederland in de wereld te versterken en uit te bouwen.

In the Big T&U PPS wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een gezamenlijke IT-infrastuctuur (HortiCube), governance en een businessmodel voor het verzamelen en integreren van marktdata uit een grote diversiteit aan bronnen en sociale media.