Terug naar profiel

Projecten - J (Joost) van den Heuvel

Ik werk aan de evolutie van life history eigenschappen vanuit een breed scala aan perspectieven. Ik bestudeer deze fitness bepalende eigenschappen gebruikmakend van theoretische energie allocatie modellen, geworteld in ecologie, voedsel manipulatie experimenten en sequencing om genetische variatie te relateren aan deze fenotypen.