dr. WJJ (Jos) Bijman

dr. WJJ (Jos) Bijman

Universitair Hoofddocent

Jos Bijman is een expert in de samenwerking tussen bedrijfven, met speciale aandacht voor coöperaties en producentenorganisaties (POs) in agrifood ketens. Het onderzoek richt zich op de relatie tussen de leden en hun coöperatie. Het onderzoek wil de veranderingen in deze relatie in kaart te brengen en duiden, met speciale aandacht voor de interactie tussen de drie elementen van de relatie: transactie, zeggenschap en financiering. Daarnaast wil het onderzoek handvatten aanreiken aan coöperaties en POs die de relatie met hun leden willen versterken. De tweede kernvraag betreft de relatie tussen ledenbestuur en professioneel management. Bij toenemende professionalisering van het management hoort ook een professionalisering van de toezichthoudende organen. Hoe kunnen leden effectieve controle uitoefenen, zonder ondernemerschap in de coöperatieve onderneming te belemmeren. Een derde onderzoeksvraag betreft het streven naar meer duurzame producten en hoe dat de relatie tussen leden en coöperatieve onderneming verandert (leden moeten immers aan steeds meer eisen voldoen). Hoe ondersteunen de coöperaties hun leden op de weg naar meer duurzame landbouw, en waar liggen de knelpunten? Het onderzoek richt zich op ontwikkelde landen (EU), transitielanden (o.a. China en Brazilië) en ontwikkelingslanden (Kenya, Ethiopia, Tanzania, Indonesia en Thailand).

See English version of this site.