J (Judith) de Vries-ten Have MSc

J (Judith) de Vries-ten Have MSc

Promovendus

Judith ten Have is een PhD kandidaat binnen de leerstoelgroep Voeding en Ziekte bij de afdeling Humane Voeding en Gezondheid.

Haar onderzoek gaat over de relatie tussen gezonde leefstijl gedragingen en vermoeidheid gerelateerd aan kanker in mensen die dikke darmkanker hebben overleefd. Als onderdeel van haar PhD project en samen met een andere PhD kandidaat (Koen Manusama), zal ze een gerandomiseerd interventie onderzoek met een interventie en een controlegroep opzetten. Deze interventie heet SoFiT, Studie naar vermoeidheidsklachten: een leefstijlinterventie in patiënten na de behandeling van dikke darmkanker. Het doel van de interventie is om het naleven van de kanker preventie richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds/American Institute for Cancer Research te verhogen, want dit lijkt vermoeidheid gerelateerd aan kanker te verminderen in mensen die dikke darmkanker hebben overleefd. De helft van de geïncludeerde deelnemers zal het zes maanden durende leefstijlprogramma gebaseerd op deze richtlijnen volgen en de andere helft zal dit programma niet volgen, maar volgt wel gewoon hun eigen gewoonlijke zorg. Judith kijkt naar de voedingsaspecten binnen deze interventie. Ook focust zij op het gebruik en de rol van wetenschappelijk onderbouwde gedragsveranderingstechnieken en participatieve ontwerpprincipes. Dit zal in samenwerking zijn met de leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl. 

Voor meer informatie over de SoFiT studie klik hier.  

Judith studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen University and Research. Na het afstuderen in 2018, werkte ze als onderzoeker binnen de leerstoelgroep Voedingsbiologie bij Wageningen University and Research, en was betrokken bij verschillende projecten op het gebied van sport en voeding.