Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. LGJ (Lenny) van Bussel

Coördinator van het vak "Environmental Systems Analysis: Methods and Applications". Milieuproblemen zijn complex en van multidisciplinaire aard. Veel actoren zijn betrokken bij het oplossen van deze problemen. Het analyseren van dergelijke complexe problemen vereist een geïntegreerde aanpak. In dit vak worden methoden en instrumenten gepresenteerd die kunnen worden gebruikt om milieukwesties te analyseren, rekening houdend met interacties. Analyses van milieusystemen worden vaak uitgevoerd om besluitvormers te helpen bij het vinden van oplossingen voor specifieke milieuproblemen. In dit vak wordt aandacht besteed aan interacties tussen onderzoekers (systeemanalisten) en de gebruikers (besluitvormers) van de resultaten van studies naar milieusystemen.
Het vak begint met een algemene inleiding waarin een systeemanalyseprocedure wordt gepresenteerd. Vervolgens zullen methoden en technieken worden gepresenteerd die worden gebruikt bij de analyse van milieusystemen. Speciale aandacht zal worden besteed aan modelleren. Groepswerk zal meer inzicht geven in het gebruik milieusysteemanalyse methoden en instrumenten.

Vakken

ESA-22806 Environmental Systems Analysis: Methods and Applications