Terug naar profiel

Projecten - MC (Maarten) Kik MSc

PhD onderzoeker "Economische waarde van bodemkwaliteit voor akkerbouw en melkveehouderij in Nederland".

Het doel van mijn PhD onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het conflict tussen korte termijn winst en lange termijn bodemkwaliteit.

Het PhD onderzoek is een gezamelijk project van de leerstoelgroepen Bedrijfseconomie en Operationele Reserach en Logistiek. Als PhD onderzoeker ben ik bij beide leerstoelgroepen in dienst.