Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. MMJ (Maarten) Smulders

Vakken

ORC-13803 Bio-organic Chemistry for Life Sciences
BNT-31306 Metal Complex Coordination Chemistry & Characterization
ORC-31303 Research Methods in Organic Chemistry
ORC-79324 MSc Research Practice Organic Chemistry
ORC-70424 MSc Internship Organic Chemistry
ORC-80424 MSc Thesis Organic Chemistry
ORC-80436 MSc Thesis Organic Chemistry