Terug naar profiel

Projecten - dr.ir. TA (Marijke) Schop PhD

Mileu en economische impact van productiestrategieen bij leghennen:

Met focus op de resilience van leghennen en hun rol in circulaire voedselsystemen worden de mileu- en economische impact van verschillende fok- en voerstrategieen bij leghennen vastgesteld. Voor meer informatie: https://era-susan.eu/content/sustradeoff.

De rol van dieren in een circulair voedselsysteem:

Door het verzamelen van data van dierproductiesystemen over de hele wereld, willen we inzicht krijgen in de rol van dierproductie wereldwijd. Met deze data willen we de kansen voor de dierproductiesector onderzoeken om om te kunnen gaan met de uitdagingen (e.g. economisch, milieu-technisch) waarmee zij te maken krijgen. Hiermee willen we de duurzame ontwikkeling van dierproductie systemen in een wereldwijd voedselsysteem veilig stellen. Voor meer informatie zie: circularfoodsystems.org.