dr.ir. MC (Marion) Herens

dr.ir. MC (Marion) Herens

Food and Nutrition Security Expert

Marion Herens heeft meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van voedselzekerheidsvraagstukken en gezondheidsbevordering in het nationale (Nederland) en internationale domein. Ze heeft als deskundige voor diverse nationale en internationale organisaties gewerkt, waaronder de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Ze is ervaren in het managen van processen voor formulering, implementatie en evaluatie van intersectorale programma's en projecten op het gebied van voedselzekerheid, voeding en gezondheid. Op het terrein van gezondheidsbevordering en bewegingsstimulering heeft ze verschillende posities bekleed, gericht op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van leefstijlinterventies en gezondheidsbeleid op gemeentelijk en nationaal niveau. Ze is gepromoveerd op evaluatieonderzoek van buurtgerichte beweegprogramma's gericht op sociaal kwetsbare groepen. Ze is tevens een deskundig facilitator van interactieve processen betreffende (actie)onderzoek, planning en beleidsontwikkeling, en een ervaren trainer.
Momenteel bekleedt ze de functie van expert voedsel- en voedingszekerheid expert bij Wageningen University & Research - Wageningen Centre for Development Innovation (WCDI). Haar verantwoordelijkheden behelzen onder meer programma management (stedelijke voedselsystemen, voeding en gezondheid) in diverse settings in Afrika en Azië; opzet en uitvoering van (actie)onderzoek; het ontwikkelen van participatieve monitoring en evaluatie trajecten van (onderzoeks)programma’s gericht op transformatie van voedselsystemen; en capaciteitsopbouw en training programma's voor professionals.