dr.ir. MC (Marion) Herens

dr.ir. MC (Marion) Herens

Food and Nutrition Security Expert

Marion Herens heeft 25 jaar ervaring in zowel voeding en voedselzekerheidsvraagstukken in de internationale samenwerking, als in gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen in Nederland. Ze heeft voor diverse nationale en internationale organisaties gewerkt, waaronder de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Op het terrein van voeding en voedselzekerheid is ze betrokken geweest bij de formulering, implementatie en evaluatie van intersecorale voedselzekerheids programma's en projecten. Op het terrein van gezondheidsbevordering en bewegingsstimulering heeft ze verschillende posities bekleed, met name gericht op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van leefstijlinterventies en gezondheidsbeleid op gemeentelijk en nationaal niveau. Ze is tevens bedreven in het facilteren van interactieve (plannings)processen, en het geven van trainingen. Onlangs heeft zij haar promotieonderzoek afgerond. Daarin heeft zij buurtgerichte beweegprogramma's in Nederland geevalueerd, gericht op sociaal kwetsbare groepen.
Momenteel bekleedt ze de functie van voedsel- en voedingszekerheid expert bij Wageningen University & Research - Centre for Development Innovation (CDI) . Haar verantwoordelijkheden behelzen onder meer het adviseren van programma's en projecten over de verbindingen landbouw en voeding; onderzoek en advies betreffende de formulering, implementatie, monitoring en evaluatie van ntegrale voedsel en voedsingszekerheidsprogramma's; capaciteits opbouw en professional training programma's voor professionals in voedsel- en voedings-zekerheid.