dr.ir. MM (Marleen) Riemens PhD

dr.ir. MM (Marleen) Riemens PhD

Teamleider Gewasgezondheid

Dr. ir Marleen Riemens studeerde Plantenveredeling en Gewasbescherming aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 2009 promoveerde ze bij de groep Gewas- en onkruidecologie van Wageningen Universiteit op een proefschrift met de titel "“On the development, environmental effects and human dimension of weed management”. Sinds 2003 is ze verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Centre. Eerst als junior en senior onderzoeker bij de Agrosysteemkunde groep, en sinds 2016 als teamleider van de groep Gewasbescherming met een focus op IPM in akkerbouwmatige productiesystemen.

Marleen Riemens heeft expertise op het gebied van duurzame plant productiesystemen. Ze is gespecialiseerd in geïntegreerde gewasbescherming met als specialisatie onkruidbeheersing. Ze heeft diverse projecten geleid op het gebied van geïntegreerde ziekte, plaag- en onkruidbeheersing, neveneffecten van pesticiden op niet-doel wit organismen, monitorings en detectie systemen passend in IPM systemen voor de open teelten, en mechanische onkruidbeheersing.

Ze is voorzitter van de EWRS (European Weed Research Society) working group Physical and Cultural Weed Control, en lid van het wetenschappelijke bestuur van de EWRS. Ze is bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging en subject editor voor Weed Research.

Het team gewasbescherming bij de businessunit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten richt zich op oplossingen voor ziekten, plagen, en onkruiden in de volle grond. Waarschuwings- en monitoringstechnieken, cultuurmaatregelen, biologische bestrijding en een weloverwogen inzet van chemie vormen de bouwstenen van de gewasbeschermingssystemen waar het team aan werkt. Door al deze bouwstenen in nieuwe en bestaande teeltsystemen gecombineerd in te zetten, bieden ze de sector oplossingen voor schimmelziekten, insectenplagen, nematoden, slakken, en onkruiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met telers, overheid én ketenpartijen om zo breedgedragen, economisch rendabele teeltsystemen te ontwikkelen.