prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

Professor

Martin van Ittersum is in 1992 gepromoveerd in de Landbouw- en Milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Hij is sinds 2010 professor bij de leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen van dezelfde universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op concepten en methoden voor de analyse, ontwerp en geïntegreerde toetsing van landbouwsystemen, van veld tot bedrijf, regio en mondiaal niveau. Hij heeft vele grote nationale en internationale projecten geleid rondom mondiale voedselbeschikbaarheid, geïntegreerde toetsing van landbouwsystemen, yield gap analyse, fosforschaarste en klimaatsverandering. Hij was de coördinator van het grote EU project SEAMLESS en momenteel leidt hij het Global Yield Gap Atlas project (www.yieldgap.org). Hij was de mede-hoofdredacteur van het tijdschrift Agricultural Systems en is redactielid van diverse tijdschriften. Hij was gast-editor van ca. 10 special issues en in 2013 was hij de mede-voorzitter van het 1ste internationale Global Food Security Conference.