prof.dr. MJJAA (Michiel) Korthals

prof.dr. MJJAA (Michiel) Korthals

Emeritus Professor Applied Philosophy
Michiel Korthals (Amsterdam 1949) wil niet alleen de sociaalfilosofische en ethische kwesties van hedendaagse samenlevingen niet alleen blootleggen en analyseren maar ook constructief verder brengen. Hij studeerde Filosofie, Sociologie en Duits aan de Universiteit van Amsterdam en de Karl Ruprecht Universit├Ąt in Heidelberg (BRD). In zijn disse