prof.dr. NBM (Nico) Heerink

prof.dr. NBM (Nico) Heerink

Hoogleraar

Mijn onderzoek richt zich op de invloed van (economisch, landbouw, milieu) beleid op beslissingen van rurale huishoudens en de gevolgen daarvan voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, kwaliteit van de natuurlijke omgeving en de hoeveelheid en kwaliteit van het geproduceerde voedsel. De regionale focus van mijn onderzoek is China, maar ik heb ook onderzoek verricht en gepubliceerd voor andere ontwikkelingslanden.