ir.ing. NA (Niels) van der Linden

ir.ing. NA (Niels) van der Linden

Promovendus

Niels is promovendus bij de leerstoelgroepen Food Quality and Design (FQD) en Recht (LAW). Hij is afgestudeerd in de chemie (Hogeschool Zeeland), milieuwetenschappen, en levensmiddelenveiligheid (beide Wageningen University), met specialisaties in respectievelijk analytische chemie, milieubeleid en levensmiddelenrecht.

In een poging deze verschillende disciplines te combineren, richt zijn project zich op de verschillende wrijvingsvlakken tussen voedselveiligheid en duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de chemische risico's door het recyclen van voedselcontactmaterialen, en gaten in de wetgeving voor voedselcontactmaterialen op zowel nationaal als europees niveau. Het onderzoek is deel van het FOODSAFETY4EU-project; een EU-project dat als doel heeft om een platform voor het europese voedselveiligheidssysteem te ontwerpen, te ontwikkelen, en bruikbaar te maken voor alle verschillende actoren in de keten.