Terug naar profiel

Projecten - dr. N (Nienke) Woldman

1. Competentieontwikkeling van uitzendkrachten in organisaties (proefschrift)

2. Anders organiseren in het primair onderwijs. NRO-onderzoek naar de taakdifferentiatie en de inzet van onderwijsassistenten in het primair onderwijs om (o.a.) de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het onderwijs minimaal gelijk te houden.