dr. OG (Oscar) Bos

dr. OG (Oscar) Bos

Marien ecoloog

Mijn belangstelling als marien ecoloog gaat uit naar het functioneren en behoud van de wereld onder water. Als duiker weet ik hoe bijzonder de Noordzee is en als wetenschapper heb ik een beeld van hoe het systeem ongeveer werkt en welke enorme datasets en expertise we ter beschikking hebben om vragen te beantwoorden. Bij Wageningen Marine Research werk ik als projectleider en onderzoeker vooral aan projecten die te maken hebben met het behoud van biodiversiteit op de Noordzee. Ze gaan over natuurgebieden op zee (Natura 2000), de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Marien, het bedenken van indicatoren voor het meten van biodiversiteit, en nog veel meer. Veel van mijn werk volgt uit opdrachten van het ministerie van Economische Zaken, maar ik ben ook internationaal actief als lid van de ICES werkgroep over biodiversiteit en binnen het EU project BENTHIS. In de afgelopen jaren heb ik me ook verdiept in beschermde gebieden in de oceanen (buiten de EEZ), marine spatial planning, exoten, zeehonden en nog veel meer, en heb ik meegedaan aan verschillend veldwerk in de Noordzee en Waddenzee.

Onderzoek naar de biodiversiteit van de Saba Bank. In 2019 vindt er weer een expeditie naar de Saba Bank plaats. Een samenvatting van voorgaand onderzoek staat in dit boekje: Bos OG, Becking LE, Meesters HWG (2016) Sababank: onderzoek 2011 -2016 (http://edepot.wur.nl/400224). Wageningen Marine Research. 

 

 

Borkumse Stenen: De Borkumse Stenen is een gebied ten noorden van Schiermonnikoog waar we de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan aan de bodemstructuur en de biodiversiteit. Er blijken velden met  zwerfkeien en stenen te liggen met een rijke biodiversiteit. Voor rapporten hierover: zie http://edepot.wur.nl/240319,  en http://edepot.wur.nl/313494.