Terug naar profiel

Projecten - RSA (Rob) van Bemmelen MSc

(2014-2019) PhD: Migratie van lange-afstand migrerende Arctische zeevogels. (2009-2014) IMARES: Vogelwaarden van de Bruine Bank / Effect van windmolenparken op zeevogeldichtheden / Futen in de Noordzeekustzone / Alken en Zeekoeten op het Friese Front / Abundantie en verspreiding van Bruinvissen in de Nederlandse Noordzee.