drs. SAM (Sabine) van Rooij

drs. SAM (Sabine) van Rooij

onderzoeker landschapsecologie

Het landschap en het sociale netwerk in een gebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Wil je de kwaliteit van het landschap veiligstellen of verhogen, dan ligt de sleutel in het sociale netwerk. Mijn interesse en mijn expertise zijn gericht op hoe je met het sociale netwerk een verandering in het landschap kan realiseren.

Ik vind het een uitdaging om actoren kennis in handen te geven waarmee ze zelf het kunnen landschap kunnen realiseren dat ze willen hebben, en ze mee te nemen in een proces waarin ze tot samenwerking worden gestimuleerd.