SJ (Saskia) Leenders-Pellis MSc

SJ (Saskia) Leenders-Pellis MSc

Projectleider Society Based Education

Society Based Education verbindt real-life vraagstukken van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het bachelor en master onderwijs van Wageningen University.

Ik verbind vragen, projecten en initiatieven vanuit de samenleving, met het onderwijs van de WUR, zodat studenten hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten, en zo ook een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit doe ik door vragen op te halen, en projectvoorstellen aan te scherpen en passend te maken binnen de kaders van het onderwijs. Daarnaast ondersteunen we docenten in het verder vormgeven van vakken, waarbij echte casussen/ vragen worden ingezet binnen het onderwijs, en proberen we deze onderwijsvorm te stimuleren.

Mijn ambitie is binnen de WUR 'real life' projecten nog sterker te integreren binnen het onderwijs, om zo meer Education for impact en real life learning te faciliteren.

Voor de City Deal Kennis Maken ben ik verbinder en aanjager. De samenwerking City Deal Kennis Maken (CDKM) heeft als ambitie een duurzaam lerend netwerk te ontwikkelen, waarin initiatieven en projecten worden verbonden aan studenten en onderzoekers van de CHE en WUR. De leeropbrengsten en resultaten worden zichtbaar gemaakt en gemonitord. Met deze aanpak worden projecten met elkaar verbonden en leren we samen om tot vernieuwende inzichten te komen en maatschappelijke transities te versnellen. Daarnaast biedt de samenwerking CDKM kansen om het onderwijs van de CHE en WUR te innoveren en Education for Impact te realiseren. Onderwijs dat zich richt op het opleiden van studenten tot professionals, die kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven.