Terug naar profiel

Projecten - SI (Sjoukje) de Lange MSc

Delta's uit vorm: hoe verlies van intergetijdengebied de sedimentbalans in delta’s 
verstoort

Intergetijdengebieden in rivierdelta’s verliezen terrein door landaanwinning en zeespiegelstijging. Hierdoor verandert het getij in de delta en wijzigen de transportpaden van zand, slib en klei. We willen begrijpen en kunnen voorspellen hoe het verlies van  intergetijdengebied samenhangt met problematisch hoge troebelheid, aanzanding en  oevererosie. 

Project Drijvend Zwerfafval: bepalen van in en outflux van drijvend zwerfafval in de groogste Nedelrandse rivieren

Het opzetten en uitvoeren van een pilot voor het ontwikkelen van een meettechniek en het uitvoeren van een referentiemeting voor drijvend zwerfafval in rivieren.