ir. SCV (Steve) Geelhoed

ir. SCV (Steve) Geelhoed

Onderzoeker zeevogels en zeezoogdieren

Het onderzoek van Steve richt zich op aantalsschattingen, verspreiding en habitatgebruik van zeevogels en walvisachtigen en menselijke interactie met deze soortgroepen. Studiegebieden variëren van de poolgebieden tot de tropen, met een focus op de Noordzee. De belangrijkste methodieken die hij gebruikt, zijn visuele waarnemingen, hetzij vanuit de lucht of vanaf vaartuigen, alsmede passieve akoestische monitoring. Hij is de laatste jaren actief als wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse overheid, met name in de ASCOBANS-overeenkomst. Hij is lid van de ICES-werkgroep voor zeezoogdierecologie (ICES WGMME), van de Marine Mammal Expert Group van OSPAR (OMMEG) en van de Joint CMS/ASCOBANS/ACCOBAMS Noise Working Group.