JE (Suzanne) de Bruijn

JE (Suzanne) de Bruijn

Business developer lifelong learning

Als business developer richt ik me nadrukkelijk op de B2C markt rondom leven lang leren (lifelong learning). Samen met vele collegas die zich bezig houden met onderwijs voor professionals ontwikkelen we een aantrekkelijk onderwijsportfolio. Hierin zijn meer gepersonaliseerde en flexibele leertrajecten, de katalyserende rol van online en blended onderwijs en een up-to-date portfolio belangrijke doelen om te realiseren. Een van de nadrukkelijke aandachtsgebieden is lifelong learning.

Mijn rol omvat veel vraagstukken rondom marktkansen en marktonderzoek, adviseren wat een goed aanbod is voor de individu binnen bedrijven en samenwerken met andere initiatieven. Zo werkt ik bijvoorbeeld ook samen met de VSNU (rondom het plan van flexibilisering onderwijs) en edX (als platform voor open inschrijvingen cursussen, mede voor professionals).