TV (Timo) de Ruijsscher MSc

TV (Timo) de Ruijsscher MSc

Onderzoeker, Externe medewerker

Mijn PhD onderzoek is onderdeel van het nationale RiverCare onderzoeksprogramma, waarin de partners binnen NCR (Nederlands Centrum voor Rivierkunde) met verschillende partijen samenwerken om de effecten van maatregelen uit o.a. de programma's Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma te monitoren. Mijn onderzoek richt zich met name op de hydraulische en morphodynamische effecten rond langsdammen, met als casestudy de Waal bij Tiel. Hiertoe worden zowel veldmetingen als een fysisch schaalmodel in het lab ingezet. Zie mijn Engelse pagina voor meer informatie.

Figuur 1: Een langsdam in de Waal bij Ophemert, kijkend in bovenstroomse richting (bron: Rijkswaterstaat).

Figuur 2: Een fysisch schaalmodel van een langsdam met stromend water.

Figuur 3: Links: bodemniveau in meter boven NAP rond de instroomopening van de langsdam bij Ophemert (juni 2017). Rechts: zoom van het verschil tussen februari en juni 2017, met erosie in rood. Bron data: Rijkswaterstaat. Bron satellietbeeld: Google Earth.