dr.ir. VL (Titia) Mulder

dr.ir. VL (Titia) Mulder

Universitair docent

Ik heb een achtergrond in aardobservatie en bodemkunde. Gedurende mijn doctoraal onderzoek richtte ik mij vooral op het gebruik van spectroscopie voor grootschalige digitale bodemkartering. Daarnaast heb ik aan verschillende onderzoeksprojecten gewerkt, waaronder e-SOTER, GlobalSoilMap en SAT-EX. Mijn onderzoek richt zich op het ruimte-tijd modelleren van bodem en ecosysteem interacties en dynamica, digitale bodemkartering en het ontwikkelen van methoden om bodemeigenschappen the monitoren met behulp van spectroscopie. Momenteel richt ik me op koolstof opslag in bodems om zo beter inzicht te krijgen in de rol van bodems voor klimaatadaptatie.