Terug naar profiel

Projecten - VJ (Verina) Ingram PhD MSc

Sustainable growth and development of the oil palm value chain from Indonesia. Agrinatura VC4D Value Chain for Development  

Promotion of agroforestry for wood & non-wood forest products in Katete district, Eastern Province, Zambia with SNV

Roles of Agroforestry in sustainable intensification of small farMs and food SEcurity for SocIetIes in West Africa (RAMSESII), with IRD https://josianeseghieri.wixsite.com/ramsesii

Agroforestry waarde ketens (fruit boomen en niet hout bos producten inclusief honing) in het Mau Mara Serengeti Sustaianable Water Initiative, Kenya http://mamase.org/

Integratie van ecosysteemdiensten in tropische commodity-waardeketenshttps://www.wageningenur.nl/upload_mm/b/e/8/21e02a17-d9a5-4beb-a349-3c1847f6ae4b_WOt-technical%20report%206%20webversie.pdf

Duurzaamheid van de Nederlandse cacao en koffie importen: Synergie tussen praktijk, beleid, strategie en kennis (BO-27.02-001-001) http://www.wageningenur.nl/nl/project/Verduurzaming-van-Nederlandse-cacao-en-koffie-importen-synergie-tussen-praktijk-beleid-strategie-en-kennis.htm

Evalueren van de effecten van investeringen in de plantages en agro bosbouw operaties in Oost-Afrika https://www.wageningenur.nl/en/project/Evaluating-the-impacts-of-investments-in-agroforestry-operations-in-East-Africa-1.htm

Projecten van VJ Ingram

Coordinatie van het duurzaam commodities network WUR: cacao

Coordinatie Memorandum-of-Understanding-Wageningen-CIFOR