Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

Coordinator van het vak "Environmental Assessments for Pollution Management". 
In deze cursus bespreken we de milieueffecten van landbouwproductie en energieproductie en presenteren we verschillende (ketens van) modellen om de effecten van beleidsscenario's en beheersopties op lucht-, bodem- en waterkwaliteit te evalueren. Een belangrijk doel van de modellen en de daaruit voortvloeiende analyses is om managers (boeren of bosbeheerders) of beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van passende management of beleidsmaatregelen. We richten ons op het beheer van grootschalige (diffuse) inputs van koolstof, voedingstoffen (met name stikstof en fosfaat) en verontreinigende stoffen (met name zware metalen) met betrekking tot voedsel, veevoer en vezelproductie. In de cursus besteden we ook aandacht aan het probleem van de klimaatverandering als een voorbeeld van een internationaal (grensoverschrijdend) verontreinigingsprobleem

Vakken

ESA-31806 Environmental Assessments for Pollution Management