Nieuws

ACRRES start bedrijvennetwerk voor decentrale bioraffinage

Gepubliceerd op
29 november 2013

Donderdag 28 november was in het BioScience Center in Lelystad de aftrapbijeenkomst voor het ACRRES bedrijvennetwerk voor decentrale bioraffinage. De ongeveer 40 deelnemers maakten in een interactief programma met rondleidingen, presentaties en brainstormsessies, soms voor het eerst, met elkaar kennis.

Excursie algenkas

Het bedrijvennetwerk in opbouw richt zich vooral op mkb bedrijven, die actief zijn met technologieontwikkeling en keteninnovatie op het gebied van (decentrale) bioraffinage. Met bedrijven uit de sectoren agrofood, afvalverwerking, mestverwerking, biomaterialen en bio-energie ontstaat een gemengde groep die op zoek gaat naar partners, technologie en kennis over de grenzen van de eigen branche heen. Zoals een van de deelnemers opmerkte: “Samenwerking in de keten is belangrijk. Als je een kansrijke keten wilt hebben, met de juiste partners moet je wel op de hoogte zijn van wat die andere bedrijven te bieden hebben!”

Een andere deelnemer merkte op dat je binnen een netwerk "Niet alleen van elkaars kennis, maar van elkaars fouten kan profiteren. Een basisvoorwaarde is wel dat je elkaar vertrouwt. Dan is het mogelijk diepgang met elkaar te bereiken en elkaar uit te dagen in het vinden van de goede oplossingen"

Afgeschermd netwerk

Bedrijven hebben veel behoefte, zo is gebleken, aan een omgeving waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. De voorkeur gaat uit naar een afgeschermde omgeving, waar dit kan worden gefaciliteerd en waar de nodige achtergrondinformatie is te vinden over de deelnemers, de markt, de subsidies e.d. Inmiddels is een website in ontwikkeling met een openbaar en een ledengedeelte. De deelnemers pleiten voor het gebruik van sociale media. Zo zou je kunnen denken aan een Linked In groep of een eigen whatsapp-groep in combinatie met Internet.

'Meet en greet'

Het ACRRES-bedrijvennetwerk helpt de netwerkdeelnemers om potentiele ketenpartners te ontmoeten, kennisinstellingen in te schakelen en de binnenlandse en buitenlandse markt te verkennen. Er worden themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, workshops ed. georganiseerd. Daarnaast treedt het netwerk op als initiatiefnemer en trekker van gezamenlijke (onderzoeks-)projecten.